Oznam - Lekárska prehliadka

21. 09. 2020

Vážení rodičia, týmto Vás informujem, že v najbližších dňoch sa chlapci zúčastnia na športovej lekárskej prehliadke v Novej nemocnici. Prehliadka je nutná z dôvodu každoročného zápisu chlapcov medzi aktívnych hráčov v SBA. Prehliadka je spoplatnená sumou 42,69 Eur a klub ju neprepláca. Je potrebné, aby hráč doniesol celú sumu deň pred prehliadkou trénerovi, ktorí po prehliadke zaplatí za celé družstvo a chlapcom bude následne odovzdaný doklad o zaplatení. Každému poistencovi časť prehliadky prepláca zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union sumou 13,80 Eur, Všeobecná zdravotná poisťovňa sumou 7,50 Eur a to na základe predloženia dokladu o zaplatení a kartičky poistenca v príslušnej poisťovni.

O presnom dátume a čase Vás budeme ešte informovať.