Kontakt

Fakturačné údaje

RIM Basket o. z.
Sídlo: Wuppertálska 2, 040 23 Košice

IČO: 423 222 43
DIČ: 202 405 4021
IČ DPH: SK202 405 4021

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592
(Transparentný účet)

Kontaktná osoba

Ing. Richard Mišinský
predseda klubu

Tel.: +421 915 915 179
E-mail: rimbasket@gmail.com