Pridajte sa k nám

RIM Basket je basketbalový klub pre chlapcov od 1. ročníka ZŠ a starších pod vedením bývalých profesionálnych hráčov a súčasných trénerov Richard Leško, Róbert Nuber, Richard Mišinský, Milan Mišinský a Martin Zibrinyi.

Tréningy prípravky sú každý okrem piatku od 16:3O - 17:30 h. v ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1v Košiciach.

V prípade záujmu zavolaj na +421 915 915 179  a staň sa súčasťou nášho basketbalového klubu!

 

Podmienky členstva v klube

1. Klub RIM Basket o. z. sa zaväzuje poskytnúť členovi klubu nasledovné:

 • 100% Trénerské zabezpečenie podľa tréningových plánov pod dozorom profesionálnych trénerov
 • Tréningové priestory (telocvičňa, plaváreň)
 • Materiálne vybavenie (tréningové pomôcky)

 

2. Rodič dieťaťa sa zaväzuje k plneniu nasledovných podmienok:

 • Uhrádzať mesačný členský poplatok za člena klubu podľa kategórie zaradenia
 • Rodič sa zaväzuje tento mesačný poplatok uhradiť vždy do 15. dňa za aktuálny mesiac na účet IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592
 • Príchod na tréning najneskôr 15 minút pred začiatkom
 • Každé dieťa musí mať zabezpečený pitný režim (nevhodné sú bublinkové nápoje)
 • Ak sa dieťa nemôže dostaviť na tréning, je potrebné neúčasť nahlásiť telefonicky alebo napísať textovú správu SMS svojmu trénerovi

 

3. Rodič súhlasí a berie na vedomie, že člen klubu (dieťa) sa zúčastňuje na tréningoch na vlastné riziko a plne si uvedomuje a akceptuje možné riziko zapríčinené technickým vybavením či umelými prekážkami.

 • Rodič zabezpečí kópiu preukazu poistenca dieťaťa a odovzdá ju trénerovi
 • Prinesie vyplenú PRIHLÁŠKU.

 

Členské poplatky:

 • roč.: 2003, 2004, 2005, 2006 - suma 50,- Eur/mes.,
 • roč.: 2007, 2008, 2009 - suma 40,- Eur/mes.,
 • roč.: 2010, 2011 - suma 30,- Eur/mes.,
 • družstvo "Prípravka" - suma 20,- Eur/mes.,

 

Platby zasielajte do 15. dňa za aktuálny mesiac na:

IBAN: SK58 0900 0000 0051 6176 5592

Do "Poznámky" uveďte synové meno a priezvisko a mesiac/rok, za ktorý platbu uhrádzate!