Tréningy

 


 

Sezóna 2019/2020 Jún

Vo štvrtok 14. mája 2020 sa uskutočnila porada vedenia klubu, kde sa prehodnocovala súčasná situácia a možný vývoj sezóny 2019/2020.

Je možných viacero variant. Dokonca pri dostatočnom uvoľňovaní opatrení zo strany štátu sa uvažuje o dohraní sezóny v prázdninových mesiacoch. Pretože je viacero alternatív a konečné rozhodnutie zo strany SBA bude možno až v priebehu 3-4 týždňov, rozhodli sme sa riešiť iba prípravu v mesiaci jún. Program na mesiace júl a august zverejnime, aspoň dúfame, do 5.júna 2020.

Mesiac jún

1. Tréningy budú v popoludňajších hodinách v telocvični ŠH Lokomotíva.  Presné časy tréningov jednotlivých kategórii zverejníme do 22. mája 2020 na základe počtu prihlásených.

2. Členské za mesiac jún bude totožné s členským počas celého ročníka, t. j. od 20 do 40 Eur/mesiac podľa kategórie.

3. Účasť na tréningovom procese v mesiaci jún bude dobrovoľná. Vzhľadom na kolísajúcu epidemiologickú situáciu. Uzávierka prihlášok je do 21. mája 2020.

4. Prihlášky zasielajte emailom:

Ročníky 2003, 2004, 2005, 2006 na email: rimbasketstuff@gmail.com
Ročníky 2007, 2008, 2009 na email: robikknuber@gmail.com
Ročníky 2010, 2011 na email: m.zibrinyi@gmail.com

5.  V prípade, ak niektorý členovia majú záujem o špecializované doobedňajšie tréningy, tie sa budu organizovať na týždňovej báze:

Druhý turnus bude od 8. do 12. júna.
Cena je 20 Eur.
Termín prihlásenia do 4. júna 2020

V prípade nejasností kontaktujte:
Roč. 2003 až 2006 - telefonicky trénera Leška
Roč. 2007 až 2009 - telefonicky trénera Nubera

 

 Rozpis tréningov od 1.6.2020


 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte svojho trénera!